Arta software

Arta softver

ARTA SOFTWARE je naziv softverskog paketa pomoću kojeg se vrši mjerenje karakteristika akustičkih i komunikacijskih sustava. Sastoji se od tri programa:
ARTA je program koji vrši Fourierovu analiza signala i sustava u realnom vremenu. Na temelju izmjerenog impulsnog odziva sustava procjenjuju se akustičke karakteristike zvučnih sustava i prostorija. Pri mjerenju odziva sustava koriste se različiti pobudni signali: bijeli i ružičasti šum, multiton, sinus, klizajući-ton i MLS.
STEPS je program za mjerenje frekvencijskog odziva i harmoničkih izobličenja sustava.
LIMP je program za mjerenje impedancije i procjenu vrijednosti Thiele-Small parametara zvučnih kutija.
Autor programa je Dr.sc. Ivo Mateljan, profesor na splitskom FESB-u, a distribucija programa se vrši putem Interneta. Više o programu na http://www.artalabs.hr.

Scroll to top